Türkiye Yapay Zeka Teknolojileri Regülasyonunda kapsamlı adımlar atmalı

Yapay zeka teknolojisinin hızla gelişmesi, toplumun birçok alanında büyük dönüşümlere yol açıyor. DİA Yazılım Genel Müdürü Suha Onay, Türkiye’nin yapay zeka teknolojilerinin regülasyonu konusunda daha kapsamlı adımlar atması gerektiğini belirterek, hem etik hem de güvenlik standartlarının netleştirmek için kararlar alınması gerektiğini söyledi.

Temmuz 10, 2024 - 13:00
Türkiye Yapay Zeka Teknolojileri Regülasyonunda kapsamlı adımlar atmalı
Yapay zekanın sağlık, eğitim, ulaşım ve daha pek çok sektörde verimlilik artışı sağlarken, aynı zamanda iş gücü dinamiklerinde de önemli değişimler yarattığını belirten DİA Yazılım Genel Müdürü Suha Onay, “Türkiye’nin yapay zeka teknolojilerinin regülasyonu konusunda daha kapsamlı adımlar atması gerekiyor. Hem etik hem de güvenlik standartlarımızı netleştirmemiz ve kişisel verilerin korunmasını garanti altına alacak önlemler alınması lazım. Bununla beraber yapay zekanın adil ve güvenli kullanımı teşvik edecek yasal düzenlemelere de ihtiyacımız var. Bu yasal düzenlemelerin en iyi şekilde ortaya çıkması için kamunun, özel sektörün ve üniversitelerimizin iş birliği içerisinde olması kritik önem taşıyor.” dedi. Mevcut yasal düzenlemelerin, hızla değişen teknolojilere uyum sağlamakta zaman zaman yetersiz kaldığını da sözlerine ekleyen Onay, “Yapay zekanın etik kullanımı, veri güvenliği ve gizlilik konularında güncellenmiş ve kapsamlı yasal çerçevelere ihtiyaç duyulabilir. Hem dünyada hem de ülkemizde gereken adımların zamanla atılacağını düşünüyorum. Diğer taraftan, yapay zeka sistemlerinin şeffaflığı ve hesap verebilirliği sağlanmalı ve toplumların bu teknolojilere olan güveni de artırılmalıdır. Bu sebeple, ulusal ve uluslararası düzeyde yapay zeka politikalarının geliştirilmesi ve uygulanması hatta, resmi kurumlar ile teknoloji geliştiricileri arasında güçlü iş birlikleri de gerekiyor. Öte yandan yapay zeka teknolojileriyle ilgili kişisel veriler ve veri güvenliği konularında, veri toplama, işleme ve depolama süreçlerinde yüksek gizlilik ve şeffaflık standartlarını karşılayan bir yasal çerçeve oluşturulması gerekli. Veri sahiplerinin haklarını koruyan düzenlemeler içermeli ve yapay zeka algoritmalarının toplumlara karşı adil ve önyargısız çalışmasının da güvence altına alınması gerekiyor. Ülkeler arasında bilgi paylaşımını ve ortak politikalar geliştirmeyi artıracak uluslararası konferanslar düzenlenebilir. Bununla beraber, yapay zeka sistemlerinin adalet, eşitlik ve insan hakları standartlarına uygunluğunu sağlayacak bağımsız denetim organları oluşturulabilir. Böylece bu organlar, yapay zeka sistemlerini düzenli olarak denetleyebilir.” diyerek sözlerini tamamladı.